TEED olarak Kurba Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirdik

TEED olarak Kurba Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirdik

TEED olarak Kurba Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirdik

TEED olarak Kurba Bayramı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirdik

TEED Gezi ve Ziyaret 23 TEMUZ, 2021 42
Bir milletin Dini ve Milli ananeleri ne kadar köklü ise geleceği de o kadar köklü ve sağlam olur derler;
‘’ Çok eski zamanlardan beri Türkistan topraklarında özellikle ise bu günkü Afganistan’ın kuzey bölgesindeki Türkler arasında yaygın olan bu bayramlaşmada ise kurban kesen yöre halkı kurban etleri ile çeşitli yemekler yaparlar ve bu yemekleri Cami, Köy meydanı ve çeşitli toplumsal yerlerde fakir ve zengin, genç ve yaşlı, Çoluk çocuk demeden hep birlikte bir arada yiyerek hem bayramlaşırlar hem de kurban kesemeyen yöre halkından haberdar olur ve yardımlarda bulunular.’’
Türkistan Elleri Eğitim Kültür ve yardımlaşma derneği olarak geçmişten gelen ve milletimiz arasında önemli bir yere sahib olan bu Bayramlaşma programımızı bayramın 2.günü derneğimizde gerçekleştirdik.
işbu bayramlaşmadan maksad Mutluluğumuzu Halkımız ile bir arada yaşamak ve Bir sevinç halkasında birleşmek olan milli kültürümü Aksakalarımızdan Şimdiki neslimize ve gelecek nesillerimize aktarmak ve kurban kesmeye durumu elverişli olmayan halkımıza gerekli yardımları sağlamak olmuştur.
Bu bayramlaşma programımıza katılarak bizlere onur veren
Bilge Aksakallarımıza,
Afganistan Dernekler Birliği Başkanı
Mehmet akmurad bey,
Afgan Türk Dostluk Konseyi Derneği Başkanı Ramazan Yurttaş beye,
Kirgizistanlı Gazeteci Umar Öz beye,
Kurucu Başkanımız Hayrulibat Şahpaz beye,
TEED Gençler kolu teşkilatına ve katılım sağlayan tüm Halkımıza teşekkür eder Sahipsiz Yurdumuzda da daimi bir barışın gelmesini Görklü Tanrıdan Niyaz ederiz.
Ve bu programın gerçekleşmesinde Değerli Genel Başkanımız Abdulghafoor Turan Başkanımıza ve Yönetim kuruluna üyelerimize ayrı ayrı teşekkür eder başarılarının devamını dileriz.