Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Basın Açıklaması

Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Basın Açıklaması

Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Basın Açıklaması

Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Basın Açıklaması

TEED Tarih 15 EKİM, 2020 20
Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Olarak yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu dünya kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.
“Basın Açıklaması”
03/10/2020
Yüzyıllardır Azerbaycan Türklerine ev sahipliği yapan Karabağ’ın problemli bir bölge olarak lanse edilip işgal edilmek istenmektedir. Azerbaycan hükümeti hiçbir zaman Karabağ’daki haklarından vazgeçmedi ve Ermenistan’ın hukuki bir dayanağı olmaksızın Karabağ üzerinde hak iddia etmektedir ve Azerbaycan Türklerinin gerek diplomasi gerekse askeri gücü ile cevap vermekten çekinmemiştir.Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte şiddetlenerek yeni bir evreye erişen ve yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan Türkü’nün bağrında kanayan bir yara olarak duran Dağlık Karabağ sorununda, yeni gelişmeler meydana gelmektedir. Öyle ki; geçtiğimiz yaz aylarında Ermeni askeri unsurları ile Azerbaycan ordusunun karşı karşıya gelmesine müteakip, donmuş olan bu sorun alanı yeniden gündemdeki yerini almaya başlamıştır. 27 Eylül 2020 Pazar günü sabaha karşı tekrardan başlayan çatışmalar sonucunda, uluslararası kamuoyunun dikkati bölgeye çevrilmiştir.
Azerbaycan topraklarının işgal altında olmasının gerek hukuki gerekse vicdanen yargılanması ve mahkûm edilmesi gereken bir gerçekliktir. BM Güvenlik Konseyinin ve Genel Kurulunun kararları uyarınca Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan toprağı, Ermeni unsurlarının işgalci kuvvet olduğunun açık şekilde tanımlanması yapılmalı ve işgalci Ermeni unsurları derhal Karabağ’ı terk etmelidir. Azerbaycan’ın uluslararası hukuktan doğan “tek başına ya da ortaklaşa” meşru savunma hakkı bulunmaktadır, bu hakkın BM Antlaşmasının 51.maddesinde de vücut bulduğu şekliyle Azerbaycan’ın “doğal” bir hakkı olduğunu herkese bilmektedir.
Hukukun ve adaletin bir gereği olarak Ermenistan ve bağlı unsurlarının, hukuksuz şekilde işgal ettiği toprakların kurtarılmasının tüm Türk Dünyasının ve adaleti kendisine kılavuz edinmiş tüm devletlerin omuzlarında bulunan büyük bir sorumluluktur, Türkiye ve Afganistan’ın bu sorumluluğu canıyla ve kanıyla yerine getirmeye çalışan Can Azerbaycan’ın daima yanında olmaya devam edeceğinden hiç şüphemiz yoktur.
İşgalcı Ermenistan unsurlarını kınayan Afganistan devleti geçtiğimiz gün resmî açıklama yapmıştı. Açıklama aşağıdaki gibi;
Kabil- Afganistan Islam Cumhuriyeti Dış Işleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam etmekte olan şiddetli çatışmalar dolayısı ile endişe; insanî ve maddi kayıplar için de üzüntü duymaktadır.
Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası düzeyde resmen Azerbaycan'ın bir bölümü olarak tanınmaktadır. Afganistan, Dağlık Karabağ bölgesi işgalinin sonlandırılmasını istemektedir. Bu yönde, Azerbaycan halkı, devleti ve dünya diğer milletlerinin çabalarını destekleyecektir.
Afganistan Cumhuriyeti dış işleri bakanlığı yeniden ateşkesin sağlanması ve bu bölgedeki uzun süreli krizin barışçıl yoldan giderilmesini istemektedir.
Biz Afgan-Türk Dernekler Birliği Şurası Olarak yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunan Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan toprağı olduğunu dünya kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz.