TEED Olarak Basın Açıklamasına Katıldık

TEED Olarak Basın Açıklamasına Katıldık

TEED Olarak Basın Açıklamasına Katıldık

TEED Olarak Basın Açıklamasına Katıldık

TEED Tarih 15 EKİM, 2020 22
BASIN AÇIKLAMASI
TEED OLARAK BASIN Açıklamasına katıldık. Biz her zaman Soydaşlarımızın yanındayız.
29.09.2020
Değerli Basın Mensupları,
Muhârip ve Fedâkar Türk Milleti..
İttihâd için ümitle bekleyen Ümmet-iMuhammed…
Mazlum İnsanlık…
Medeniyet Coğrafyamız, Anadolu, Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Kafkasya başta olmak üzere, son 300 yılda emperyalizm karşısında geriledi. Tüm Asya’yı Avrupalı Barbarlardan koruyan Devlet-İ Âliye, Osmanlı 150 yıl önce artık “Hasta Adam” olarak tanımlanıyordu.
100 yıllık bir nekâhat sürecinden sonra Türkiye, son 18 yılda Milletimizle, devletimiz arasındaki çatışma alanlarını gidermiş, Türkiye Devleti, Azîz Milletimizin ideal ve hedeflerine yönelmiştir.
Bu gün; emperyalizm, Ermenistan diye kurdurulan yapay bir devlet aracılığı ile Kafkasya’da Türk Dünyası’nın boğazını kesmek için kardeş ülke, Azerbaycan’ın işgal ettiği Karabağ Türk Toprağından çıkmak bir yana, kalleşçe sivil insanlarımızı topçu ateşi ile şehid etmiştir.
Gelinen noktada, STK da üzerine düşeni yapmalıdır.
KIZILELMA PLATFORMU ve KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU olarak, Türkiye ve Azerbaycan Devletlerinin, diğer Türk ve kardeş devletlerin yönetici ve halklarını yapılması gereken önemli birkaç konuda uyarmayı uygun gördük.
Peki, yalnızca devlet ricâli mi sorumlu? Halkların hiç mi sorumluluğu yok? Elbette var. Özellikle, Türk Cumhuriyetleri Vatandaşları, Rusya ve İran’da yaşayan Türk Halklar, İslâm Ülkeleri vatandaşları İmân Kardeşlerimiz.. Biz halka hiçbir sorumluluk düşmüyor mu?
Biz, KIZILELMA PLATFORMU ve KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU devletlerimizin emrindeyiz, hükümetlerimizin kararlarını sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.
Önem arzeden konuları aşağıda siz değerli basın mensupları ve burada bulunan konuklar aracılığı ile duyurmayı borç olarak görüyoruz.
1. Azerbaycan'ın haklı davasının yanındayız. Azerbaycan toprakları işgâl altındadır. Uluslar arası kuruluşlar ve sözde sorumluluk aldığı iddiasındaki AGİT Minsk Grubu Fransa, Rusya ve ABD BM kararlarına rağmen Ermeni İşgâline dönük hiçbir yaptırım uygulamadıkları gibi, Ermenileri tıpkı 1. Dünya Savaşı yılarında olduğu gibi, Türk Milletine tecavüze teşvik etmişlerdir.
Biz BİR MİLLET İKİ DEVLET olan Azerbaycan ve Türkiye Hükümetleri’nin Karabağ işgâlden kurtarılana kadar hızlı bir şekilde askerî harekâta devam etmelerini bekliyoruz. Karabağ İşgâlden kurtarılmadan Türk Dünyası huzurlu olmayacaktır.
2. Türk Keneşi Ülkeleri Ukrayna ve Gürcistan kadar dirençli olmalıdır. Özellikle, gümrük birliği de olan, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi Kazakistan ve Kırgızistan’ın Türk keneşi Ülkeleri olmaları nedeniyle diğer üyeler, Rusya ve Ermenistan’a gerekli tepkiyi göstermelerini istiyoruz. Avrupa’dan gelen satılık araçlar, Ermenistan plakası ile Türk Cumhuriyetleri’nde dolaşmaktadır. Bizim devletlerimiz, Ermenistan’a sırf aracılık için para kazandırmamalıdır. Gün birlik ve kardeşlik günüdür.
Bu arada biz Ermeni Düşmanı değiliz. Ancak Ermenistan’daki mevcut katliamcı, tecavüzcü, Türk ve Müslüman Düşmanlarına düşmanız. Yurdumuzda yaşayan ülkemize emek veren Ermeni yurtdaşlarımız, ecdâdımızın emânetidir.
3. Ermenistan Millî Güvenlik Konseptinde Rusya müttefik, İran kadim dost olarak ifâde edilmektedir. Bu ülkelerdeki Türk Halkların nüfus oranları çok yüksektir. Türk Halklar ki Azerbaycan Türkleri hayli fazla, tepkilerini göstermelidirler. Türkiye ve Azerbaycan Devletleri, STK vb. yapılarla soydaşlarımızı harekete geçirmelidir.
Ayrıca, son Türk Keneşi’nde de ifâdesini bulan Türk Halkları’nın diasporada da birlik sağlaması çok önem kazanmıştır. Bu gün, Türk Halklar Batı’da birlikte hareket ettiklerinde ne Yahudi, ne Ermeni, ne de Rum lobisi kalır. Özetle, artık Türk Lobisi, Kazak Lobisi, Özbek Lobisi vd. yerine sâdece Türk Lobisi olmalı ve tüm Türk Devletleri’nin menfaatleri için çabalamalıdır.
4. Türkiye Vatandaşlarının tamâmı ve komşu ülkelerde yaşayan Kürt Soydaşlarımız da şunu görmelidir. PKK, Ermenistan ile açıktan birlikte hareket etmektedir. Şu anda Suriye, Irak ve İran’dan Ermenilerle birlikte PKK Militanları da Ermenistan’la birlikte Azerbaycan Ordusuna karşı savaşmaya gitmişlerdir. Bu gerçeği insanımıza anlatmak hepimize borçtur.
5. Ana muhalefet partisinin genel başkan Yardımcısının âdeta, Ermenistan devlet Sözcüsü gibi, Türkiye’nin Suriye ve Arap Ülkelerinden El-Kâide, DEAŞ vb. terörist unsurları Azerbaycan’da cepheye sürdüğü yalanı affedilemez. Bu yalan ilk kez Rusya’da Ermeni temsilcilerce söylendi. Ardından Rusya, Fransa ve İran medyası bel altından vurarak bu yalanı yaymaya çalışmaktadır.
Aziz Türk Milleti, bu yalan FETÖ’nün MİT Tırları Operasyonu kadar tehlikelidir. CHP’nin genel başkan yardımcısı Ünal ÇEVİKÖZ’ü Büyük Milletimizin vicdân ve insâfına tevdî ediyoruz.
6. Türkiye ve Azerbaycan sınır komşusu iki Türk Devleti’dir. Türk Dünyası’ndaki birliğe öncülük etmek zorundadırlar.
Ortak fonksiyonel ekonomik, askeri ve teknolojik birliği sağlamak zorundadırlar.
Vatandaşlarımız pasaportsuz ve süresiz birbirine gidip gelebilmelidir.
Ortak Güvenlik Sistemleri, ortak şirketler kurulmalı, üretim yapılmalıdır.
Harp Okulları başta olmak üzere, üniversitelerde öğrenci mübâdelesi yapılarak karşılıklı yarının idâreci kadrolarının iki ülkeyi de tanıması sağlanmalıdır.
Subay, Emniyet personeli, Vali, Müsteşar gibi kadrolarda görevli personelin karşılıklı atandırılarak iki ülkenin de hayrına bağımlılıklar arttırılmalıdır.
7. Azerbaycan’da Rusya’nın kontrolünde üst düzey devlet erkânı, bakan, general vb. görevliler olduğu söylentisi hâd safhadadır. Hatta çok başarılı bir general olan şehit Polat HAŞİMOV’un koordinatlarının Ermenilere üst düzey bir askeri şahsın verdiği dedikodusunu biz dahî duymaktayız. Azerbaycan’ın mevcut Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Necmeddin Sadıkov’la ilgili duyduğumuz konular Türk Milleti için yüz kızartıcıdır. Türkiye, kendisine karşı hasmâne tavırlarını gizlemeyen bu adam ve yakınları liyakatsiz atamalartla etkinleşmiş kadroların görevden alınması için Azerbaycan Devlet Başkanı’na desteğini göstermelidir.
Türkiye Azerbaycan’da mevcut devlet sisteminin güçlenmesi ve Azerbaycan’ın tam bağımsız davranması için gerekli yardımda bulunmalıdır. En önemlisi istihbarat ve güvenlik desteğidir.
Hâlen Ermeni oligarklarla ilişkilerini sürdüren, kız vererek akrabalık bağı kuracak kadar küçülen zevâtı da kınıyoruz. Karabağ’da şehid olan onbinlerce insanımız, yurtlarından sürülen milyonlarca soydaşımız adına size hesap soruyoruz. Şimdilik, Karabağ derdi olmayan bu kişilere “Yazıklar olsun.” diyoruz.
8. Ümmet Coğrafyası’nda ABD, İngiltere eksenli gelişen Arap Irkçılığı, Selefilik ve diğer cereyanların etkisi ile Azerbaycan İslâm Ülkesi ve Türk Devleti’ne karşı Ermenilere destek olan zavallılar. Sizi sâdece biz değil, Ümmet-i Muhammed ve tarih not ediyor. Biliniz.
Aynı şekilde PKK İhânet Örgütü güdümünde aldanmış, Avrupa’da yaşayan bir kısım bölücü Türkiye Vatandaşları.. Unutmayın, Türkiye Devleti de Türk Milleti de büyüktür. Sizin soydaş ve dindaşlarınıza karşı aldığınız bu düşmanca tavrı da unutmayacağız.
9. Karabağ Türk toprağıdır. Türkiye vatandaşlarının dedeleri de o toprakları vatan bildi, şehit oldu. Bu gün bizler de Azerbaycan Ordusu’nda görev almak, düşman karşısında vatanımızı savunmak istiyoruz.
Özellikle TSK ve Emniyet’ten emekli, sağlıklı, tecrübeli insanlarımız Azerbaycan Türk Ordusu’nda görev almak ve savaşmak istemektedirler. Esâsında, gönüllülerin bu taleplerine devletlerimiz müspet karşılık vermeli ve yardımcı olmalıdır.
Gönül Bağlarımız, kanlarımızla sulanan vatan toprağında daha da büyüyecektir.
Değerli Basın Mensupları…
Hepinize çok teşekkür ederiz.
Burada bulunan kıymetli, derdini seven, Milletine sevdalı, devletinin güçlü ve büyük olması için mücâdele eden, Türk Milleti’nin birliği için, Ümmetin zulümden feraha çıkması için gayret eden, mazlum insanlığın kurtuluşu ve adâlet için dimdik duran yiğit insanlar…
Biz, KIZILELMA PLATFORMU ve KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU olarak Millet ve Devletimizin emrindeyiz.
Biz, Türk Milleti’nin ümmet katarının lokomotifi olduğu düşüncesindeyiz. Ümmet katarını çekmek, emperyalist ezelî düşmanlarımıza karşı güçlü olmak için önce Türk Birliği kurulmalıdır. Bu birliğe ivedilikle, Pakistan, Moğolistan, Osmanlı Medeniyet Coğrafyası’ndan, Katar, Sudan, Macaristan, Bosna, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey Afrika Ülkeleri gibi ülkeler ile Finlandiya hatta Kore ve Japonya dahî davet edilmelidir. Rusya içindeki muhtar devletlere ulaşma adına davet edilebilir.
Azerbaycan, iç güvenlik, diplomasi ve dış işlerinde yalnız bırakılmamalıdır.
Karabağ kurtulmadan askeri hârekât durmamalıdır.
Libya, Suriye, Irak gibi mücâdele alanlarında gevşeklik gösterilmemelidir.
Akdeniz’de sorun, Türkiye’nin denizden kuşatılmasıdır. Oruç Reis’in enerji araması değildir. Akdeniz’de masaya Berlin Antlaşması sürecinden itibâren oturulmalıdır.
Biz, KIZILELMA PLATFORMU ve KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın gayretlerini takdirle görüyoruz. Millet İttifâkı’nın Millî Meselelerdeki duyarlılığı, sorumluluk alarak tarihe not düşecek işler yapmalarına en üst seviyede, fedâkârlıkla destek olacağımızı taahhüt ediyoruz. Allah’ın huzurunda, Milletimize söz veriyoruz.
KIZILELMA PLATFORMU ve KARDEŞİNLE OL TÜRKİYE GRUBU