#KARDEŞLİK_PAYI_YARDIM_KAMPANYASİ

#KARDEŞLİK_PAYI_YARDIM_KAMPANYASİ

#KARDEŞLİK_PAYI_YARDIM_KAMPANYASİ

#KARDEŞLİK_PAYI_YARDIM_KAMPANYASİ

TEED Yardım ve Destek 7 OCAK, 2022 304
AÇLIKTAN ÖLÜM TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALAN AFGANİSTAN TÜRKLERİNE YARDIM KAMPANYASİ
Afganistan, iç savaşın etkileri, rejim değişikliği, istikrarlı bir yapıya sahip olmama, Covid-19 pandemisinin ekonomik etkileri, son üç yılda ikinci ağır kuraklığı yaşıyor olması gibi sebeplerle bugün gıda güvenliğinin ve insan hayatının en fazla tehlikede olduğu ülke haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksinde sondan ikinci sırada yer alan ülkede gıda üretiminde düşüş, su sıkıntılarında yaşanan artış ile köprü, baraj ve caddelerin hasar görmesi nedeniyle gıda maddelerinin halka ulaştırılmasında yaşanan zorluklar mevcuttur.
Dünya Gıda Programı durum raporunda 2021’in ‘’aşırı derecede zor bir yıl’’ olduğunu ve durumun felaket boyutlarına vardığını açıklamıştır. Ülkenin yarısını oluşturmakta olan 22.8 milyon insan akut gıda krizi ile karşı karşıya olup bu durumdan en fazla etkilenen hassas grupların başında çocuklar ile hamile veya emziren kadınlar gelmektedir. 3.2 milyon çocuk ve 700.000 hamile veya emziren kadının akut beslenme yetersizliği ile karşı karşıyadır. Ülkenin kuzey bölgesinin kırsal kısımlarında yaşamakta olan Türk soylu azınlık grupları da hak ve hizmetlere olan erişimlerindeki sınırlamalar sebebiyle bu durumdan daha fazla etkilenenler arasında yer almaktadırlar. Rejim değişikliğinden sonra yol açan kriz, işsizlik ve ekonomi nedeniyle bu yıl özellikle bu kışın zorlu koşullarında milyonlarca insan ölüm riskiyle karşı karşıyadır.
Güvenli gıdaya erişim ve yeterli ve dengeli beslenme bir insan hakkıdır ve bu hakkın önündeki engeller ile mücadele etmek devletlerin sorumluluğundadır. Bebek ve çocuk ölüm oranlarının düşürülmesi, besleyici yiyecekler ve temiz içme suyun sağlanması, barınma imkânlarının sağlanması ile sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmıştır.
Ancak ülkenin içerisinde bulunduğu mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda en temel hak ve hizmetlerin dâhil karşılanamadığı ortadadır. Bu durum her geçen gün birçok uluslararası kuruluş tarafından da ortaya konulmakta, içerisinde bulunulan insani krize en kısa zamanda müdahale edilerek temel ihtiyaçların karşılanması konusunda ülke halkı desteklenmelidir. Yaşama hakkının en temel unsuru olan güvenli gıdaya erişim şu anda en yaygın ihtiyaç konumunda olup kırılgan grupların hassasiyetlerini arttırmakta ve bu sebeple acil müdahale gerektirmektedir.
Ülkenin içerisinde bulunduğu insani krizle mücadeleye destek olmak uluslararası toplumun da bir görevi olup güvenilir gıdaya erişim gibi en temel insan haklarına erişim sağlanmasında destekleme ve koruma mekanizmalarını işletmede herkese sorumluluk düşmektedir. Ayrıca Türk dünyasının sivil toplum kuruluşları da bu zor günlerde Türklük kanını taşıyan asil Türk kardeşlerinin yalız bırakmamalı ve insani yardımlarını esirgememelidir. Afganistan'ın kuzeyinde yaşayan Türk halkı zorlu kış şartlarına hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Herhangi bir can kaybından önce gıda yardımı yapılmalıdır. Bir Türk çocuğunun açlık sebebiyle canını kaybetmesi herkesi etkiler…
Bu sebeple bizler de Türkistan Elleri Eğitim Kültür ve Yardımlaşma ve Derneği olarak Afganistan’da ülkenin karşılaşmış olduğu insani krizde 2019’dan beri imkânlarımız dâhilinde kırılgan grupların güvenli gıdaya erişimleri başta olmak üzere insani yardım odaklı faaliyetlerde bulunmaktayız. Kurban Bayramı vesilesiyle varlıklı ailelerimizin kurban bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Covid-19 pandemisi sürecinde de hayırseverlerin yardımlarını gıda ve temizlik malzemelerine erişmeyen yüzlerce aileye ulaşarak gıda ve hijyen kolisi desteği sağladık.
Ayrıca TEED olarak en önemli faaliyetlerimizden biri de Afganistan nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Türk Soylularımızın kimliğini, varlığını ve kültürünü oluşturmak, tanıtmak ve geliştirmektir. Bu bağlamda geleceğin gençliğinin bir millet olduğunu varsayarak, derneğimiz çatısı altında gençlerimizin çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri için eğitim programları ve burs imkânları sunmaktayız. Bu kapsamda bundan sonraki süreçte de insani yardım odaklı faaliyetlerimize devam ederek Türk soylu kardeşlerimize destek olmaya aynı kararlılıkla devam etmekteyiz.
2019 yılından bu yana Türkistan Elleri Derneği'nin özellikle Afganistan'a yönelik yardım kampanyaları iyi bir şekilde dağıtılmaktadır. Türkistan Eller Derneği yöneticilik kapasitesine sahip bir dernektir ve bölgenin farklı illerinde bu konuda tecrübeli bir ekibe sahip olup şu anda da Türk Soylularımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve Afganistan’ın temel insani yardım desteğine acil olarak erişim sağlayabilmesi için çalışmaya devam etmektedir.
#TELEFON: 0531 887 19 19
#MAİL: turkistanelleri2019@gmail.com
#TEED BANKA HESABİ:
TÜRKİSTAN ELLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
Ziraat Bankası
Tl IBAN: TR 1000 0100 0700 9022 1991 5001
USD:TR 8000 0100 0700 9022 1991 5002